Valoarea unui om. Povestea unui tânăr!

Un tânăr s-a dus la un bătrân înţelept pentru a-l ajuta cu un sfat.

Înţeleptule, am venit la tine pentru că mă simt atât de mic, de neînsemnat, nimeni nu dă doi bani pe mine şi simt că nu mai am forţă să fac ceva bun… Ajută-mă, învaţă-mă cum să fac să fiu mai bun? Cum să le schimb oamenilor părerea despre mine?
Fără ca măcar să se uite la el, bătrânul îi spuse:
– Îmi pare rău, băiete, nu te pot ajuta acum, am de rezolvat o chestiune personală. Poate după aceea…
Apoi, după o mică pauză, adăugă:
– Dacă însă m-ai ajuta tu pe mine, atunci poate că aş rezolva problema mea mai repede şi aş putea să mă ocup şi de tine.
– Aaa … încântat să vă ajut – spuse tânărul cam cu jumătate de gură, simţind că iarăşi e neluat în seamă şi amânat.
– Bine – încuviinţă bătrânul învăţat. Îşi scoase din degetul mic un inel şi-l întinse tânărului, adăugând:
– Ia calul pe care-l găseşti afară şi du-te degrabă la târg. Trebuie să vând inelul acesta pentru că am de plătit o datorie. E nevoie însă ca tu să iei pe el cât se va putea de mulţi bani, dar ai grijă ca nici în ruptul capului să nu-l dai pe mai puţin de un bănuţ de aur. Pleacă şi vino cu banii cât mai repede.

Tânărul luă inelul, încălecă şi plecă. Odată ajuns în târg, începu să arate inelul în stânga şi-n dreapta, doar-doar va găsi cumpărătorul potrivit. Cu toţii manifestau interes pentru mica bijuterie, până când le spunea cât cere pe ea. Doar se apuca să le zică de bănuţul de aur, unii râdeau, alţii se încruntau sau îi întorceau imediat spatele. Un moşneag i-a explicat cât de scump este un ban de aur şi că nu poată să obţină un asemenea preţ pe inel. Altcineva s-a oferit să-i dea doi bani, unul de argint şi unul de cupru, dar tânărul ştia că nu poate vinde inelul pe mai puţin de un bănuţ de aur, aşa că refuză oferta. După ce bătu târgul în lung şi-n lat, răpus nu atât de oboseală, cât mai ales de nereuşită, luă calul şi se întoarse la bătrânul înţelept.
Flăcăul şi-ar fi dorit să aibă el o monedă de aur pe care s-o poată da în schimbul inelului, ca să-l poată scăpa pe învăţat de griji şi, astfel, acesta să se poată ocupa şi de el. Intră cu capul plecat.

 – Îmi pare rău – începu el – dar n-am reuşit să fac ceea ce mi-aţi cerut. De-abia dacă aş fi putut lua doi sau trei bănuţi de argint pe inel, dar nu cred să pot păcăli pe cineva cu privire la adevărata valoare a inelului.
Nici nu-ţi imaginezi cât adevăr au vorbele tale, tinere prieten! – spuse zâmbitor înţeleptul. Ar fi trebuit ca mai întâi să cunoaştem adevărata valoare a inelului. Încalecă şi aleargă la bijutier. Nimeni altul n-ar putea spune mai bine cât face. Spune-i că ai vrea să vinzi inelul şi întreabă-l cât ţi-ar da pentru el. Dar, oricât ţi-ar oferi, nu-l vinde. Întoarce-te cu inelul!
Flăcăul încălecă şi plecă în goană… Bijutierul examină atent micul inel, îl privi atent prin lentila prinsă cu ochiul, îl răsuci şi apoi zise:
– Spune-i învăţătorului că dacă ar vrea să-l vândă acum, nu-i pot oferi decât 58 de bani de aur pentru acest inel.
– Cuuum, 58 de bani de aur?!? – exclamă năucit tânărul.
– Da, răspunse bijutierul. Ştiu că-n alte vremuri ar merita şi 70, dar dacă vrea să-l vândă degrabă, nu-i pot oferi decât 58.
Tânărul mulţumi şi se întoarse degrabă la învăţat, povestindu-i pe nerăsuflate cele întâmplate.
– Ia loc, te rog – îi spuse acesta după ce-l ascultă. Tu eşti asemenea acestui inel, o bijuterie valoroasă şi unică. Şi, ca în cazul lui, doar un expert poate spune cât de mare este valoarea ta.
Spunând acestea, luă inelul şi şi-l puse pe degetul mic.
– Cu toţii suntem asemenea lui, valoroşi şi unici, perindându-ne prin târgurile vieţii şi aşteptând ca mulţi oameni care nu se pricep să ne evalueze…

Povestea aceasta este dedicată acelora care zi de zi se străduiesc, lustruind cu migală, să adauge valoare bijuteriei pe care ei o reprezintă şi să realizeze valoarea pe care o au. Amintiţi-vă mereu cât de mare este valoarea voastră, chiar dacă mulţi din jur vă ignoră sau par să nu-şi dea seama cât sunteţi de preţioşi …

Sursa foto: pinterest.com

Tu ce oferi lumii? Poveste cu morală!

Tot ce oferi lumii cam exact aceea primești și înapoi, am scris și un articol cu o astfel de temă. Ideea în sine ar sublinia înțelesul că tot ce faci ți se întoarce într-o formă sau alta. Astăzi mi-am propus să vă aduc la cunoștință o povestioară cu o morală adâncă, sau mai bine zis pe înțelesul tuturor! Lectură plăcută….

****

Rătăcind pe ici, pe colo, un câine uriaş ajunse într-o odaie care avea pe toţi pereţii oglinzi imense. Astfel se văzu dintr-odată înconjurat de câini. Se înfurie, începu să scrâşnească din dinţi şi să mârâie. Fireşte, şi câinii din oglinda făcură la fel, descoperindu-şi colţii fioroşi. Câinele nostru începu să se învârtă vertiginos într-o parte şi în alta pentru a se apăra de atacatori, după care – lătrând cu furie – se aruncă asupra unuia dintre presupuşii săi adversari.

În urma puternicei izbituri în oglindă, căzu la pământ fără suflare şi plin de sânge. Dacă ar fi dat din coadă prieteneşte o singură dată, toţi câinii din oglindă ar fi răspuns în acelaşi fel. Şi întâlnirea lor ar fi fost una prietenoasă!

Tu ce oferi lumii?

Sursa foto: pinterest.com

Cherie Carter-Scott și Lecțiile sale de Viață!

Cherie Carter-Scott este cu siguranță un nume remarcabil în psihologia motivațională actuală. Este doctor în dezvoltarea umană și organizațională, cu o experiență profesională ce însumează aproape 30 de ani. Este o personalitate extrem de cunoscută şi o fină observatoare a firii omeneşti. Cărţile sale au devenit extrem de populare datorită temelor abordate şi a modului în care este privit omul atât din punct de vedere al personalităţii cât şi al comportamentului şi al interacţiunii şi comunicării cu semenii săi. Lectura cărţii „If Life Is A Game, These Are The Rules” (Dacă viaţa este un joc, acestea sunt regulile) poate aduce cititorul în faţa unor adevăruri şi detalii ce sunt de cele mai multe ori ignorate.

Deci autoarea și speaker-ul Cherie Carter-Scott ne propune zece lecţii extrem de interesante ce merită analizate, comentate și luate ca atare.

1. Vei primi un corp. Îţi  place sau nu-ţi  place, va fi al tău pentru întreaga viaţă.Fii de acord cu el, acceptă-l, primește-l. Nu vei mai primi un altul de-a lungul acestei existențe pe pământ. Iar ceea ce este cu adevărat important este ceea ce se află înlăuntrul tău, dincolo de trupul fizic. Nu sunt doar vorbe. Vei afla acest lucru la sfârșitul lui.

2. Veți învăţa lecţii…. eşti înscris la o şcoală cu informaţii non-stop numită Viaţă. În fiecare zi, la această şcoală, vei avea ocazia să  înveţi câte o lecţie. S-ar putea să nu-ţi placă lecţiile sau s-ar putea să le consideri irelevante sau prosteşti.

3. Nu există greşeli, numai lecţii. Dezvoltarea este un proces de încercări şi nereuşite experimentare. Experimentările “ratate” fac parte din acest proces, tot aşa cum fac parte şi experimentele “reuşite”.

4. O lecţie se repetă până când se învaţă. …. O lecţie va fi prezentată sub mai multe forme până când o vei învăţa. Ca să înveți o lecție trebuie să îți asumi greșelile învățării ei. Trebuie să îți asumi responsabilitatea pentru ele și pentru ceea ce ți se întâmplă. Fără să cauți vinovați în jurul tău, fără să găsești pretexte sau motive pentru nefericirea ta actuală… Numai după ce ai învăţat-o poţi trece la altă lecţie.

5. Procesul de învăţare nu se termină niciodată. Nu există moment al vieţii care să nu conţină o lecţie. Dacă eşti viu, atunci aceste lecţii trebuie învăţate, și mereu există altceva și ești nevoit să înveți și să înveți, într-un proces continuu.

6. “Acolo” nu este mai bun decât “aici”. Când un “acolo” personal devine un “aici”, vei obţine pur şi simplu un alt “acolo”care va arăta din nou mai bine decât “aici”. Ca să fii fericit în acest moment trebuie să te bucuri de ceea ce ai în acest moment. Trebuie să extragi din ceea ce ai ACUM ceea ce este mai bun.

7. Alţii sunt doar imaginea ta în oglindă. (am scris un articol pe tema aceasta) Nu poţi iubi sau urî ceva la cineva decât dacă această persoană reflectă ceva ce tu iubeşti sau urăşti la tine însuţi. Lasă deoparte tendința de a-i judeca pe ceilalți, de a-i respinge, de a-i iubi, de a-i urî, de a-i ține la distanță. O faci într-un mod subiectiv, raportându-te la lucrurile pe care le judeci, le respingi, le urăști sau le iubești la tine însuți. Acceptarea de sine (cu felul tău de a fi, de a simți, de a gândi), așa cum este sinele tău, este o lecție pe care trebuie să o înveți ca să-i poți accepta pe ceilalți așa cum sunt ei.

8. Ce faci cu viaţa ta depinde numai de tine. Deţii toate uneltele şi resursele de care ai nevoie pentru ați trăi viața în armonie. Cum le foloseşti rămâne la aprecierea ta. Alegerea îţi aparţine.

9. Răspunsurile vieţii există în tine. Răspunsurile la întrebările Vieţii se află în tine. Tot ce trebuie să faci este să priveşti, să asculţi şi să ai încredere.

10. Vei uita toate astea!

Sursa foto: pinterest.com

Lumina îmi arată viitorul, umbra îmi aminteşte că am avut un trecut…..

Am avut norocul să aflu multe lucruri pe parcursul vieții mele, am învățat din nimicuri și din oameni, am cunoscut vieți și am parcurs distanțe dintre suflete….am ajuns să fac diferențe, să apreciez și cele mai neînsemnate semne, să prețuiesc omul și ceea ce poate el să ofere….

Am avut privilegiul de a cunoaște și de a primi, poate nemeritat dragostea multor oameni și pentru asta le sunt recunoscătoare și le mulțumesc, unii chiar își au loc în inima mea. Mulți sunt cei care au contribuit și au luat parte …. mi-au fost alături ca colacuri de salvare…..într-un fel sau altul au pus amprenta la experiența mea de viață…..unii mi-au dat culoare, alții doar m-au creionat în gri…..

Toți au fost prezenți….. doar că unii au lăsat lumini…. alții mi-au răspândit doar umbre….dar ce să-i faci, uneori nu ne sunt bătătorite drumurile vieții, trebuie singuri că ne croim o cale, să ne luminăm propriul drum și direcție….și ne rămâne doar să învățăm din ceea ce ne oferă experiența……….

Am înțelepciunea de a înțelege că lumina îmi dictează viitorul iar neînsemnata umbră e doar acolo pentru a-mi aminti de un trecut demult uitat….și cine nu ar avea umbre….cine nu ar disona cu ceea ce a fost…..

Și am puterea de a-mi lumina viața, de a-mi colora luminile, de a-mi dilua umbrele, de a-mi face zilele frumoase…..

Lumina îmi arată viitorul, umbra îmi aminteşte că am avut….un trecut.

Sursa foto: pinterest.com

Citind-o pe Azar Nafisi. Cartea ”Citind Lolita în Teheran”

Azar Nafisi (Persana: آذر نفیسی) (n. Decembrie 1955) este o scriitoare și femeie de cultură iraniană aflată în exil în S.U.A.. Născută în Iran, Nafisi a fost trimisă să-și urmeze studiile în Lancaster, Anglia la vârsta de 13 ani. S-a mutat în S.U.A. în ultimul an de studii liceale. După studii universitare a obținut titlul de doctor în filosofie în domeniul literaturii engleze și americane la Universitatea din Oklahoma. Nafisi s-a întors în Iran în anul 1979 unde a fost profesoară de literatură engleză la Universitatea din Teheran. În 1997 s-a reîntors în S.U.A, unde își câștigase respectul și recunoaștere internațională pentru apărarea intelectualilor iranieni, a tineretului și, în special, a tinerelor femei confuntate cu măsurile de reprimare de sub regimul ayatollahilor. A fost concediată în 1981 de către Universitatea din Teheran din cauza faptului că a refuzat să poarte vălul islamic obligatoriu. Nu i s-a mai dat posibilitatea să predea până în 1987.

9789731035741-268455-240.jpg

Nafisi a părăsit Iranul la 24 iunie 1997 și s-a mutat în S.U.A. unde a scris Lolita în Teheran, carte în care ea împărtășește experiența sa ca femeie care a trăit și activat sub regimul religios al Republicii Islamice. În carte, ea declară „Am părăsit Iranul, dar Iranul nu m-a părăsit pe mine”.

Cartea în sine e descrierea faptelor concrete cu care se confruntă Azar ca profesoară, ca femeie, ca cea care nu vrea să fie în umbră, cea care vrea schimbări, cea care are un cuvânt de spus.

O scurtă descriere a cărții:

Timp de doi ani, în fiecare dimineață de joi, în Republica Islamică Iran, o inspirată și curajoasă profesoară, pe nume Azar Nafisi, adună în secret șapte dintre cele mai devotate studente ale sale, pentru a citi operele interzise ale clasicilor occidentali. Am intuit că tot subiectul trage după sine mult mai mult decât o înșiruire a unor întâlniri literare, aici ve-ți găsi subliniate ororile politico-culturale a regimului, starea femeii și a societății în întregime.

Fetele poartă haine viu colorate sub pânzele negre care le ascund feminitatea, transformându-le în momâi umblătoare. Fetele știu să-și aleagă cu grijă cuvintele, pentru a forma imagini poetice subtile, cu multe sensuri, capabile să înșele cenzura. Fetele știu că e nedrept să intre în facultate pe poarta din dos, cea pentru femei, așa cum intră în toate aspectele vieții sociale iraniene. Fetele știu că sunt deștepte și talentate. Fetele nu contează.

Unele dintre acele ”norocoase” cititoare provin din familii tradiţionaliste, altele cu trecut întunecat, căci au făcut închisoare politică, cele şapte studente sunt neîncrezătoare şi tăcute la început, neobişnuite să-şi dezvăluie gândurile, dar curând îşi îndepărtează vălul ruşinii şi al fricii şi încep să vorbească deschis despre cărţile citite.

În spatele fiecărei cărți fetele își deapănă propriile povești, propriile istorii triste și înverșunate. Astfel, povestea vieţii lor se întretaie cu destinele unor personaje celebre din romanele lui Jane Austen, F. Scott Fitzgerald, Henry James sau Vladimir Nabokov. Şi acolo unde, afară, moralitatea islamică aduce asupra Teheranului val după val de spaimă şi teroare, iar fundamentaliştii închid universităţi şi cenzurează orice manifestare a expresiei artistice, înăuntru, în sufrageria lui Azar, femeile vorbesc despre cărţi, despre visurile şi dezamăgirile lor, despre fuga lor de realitatea crudă și despre iubire.

Dezvăluind o parte nevăzută a vieţii femeilor din Iranul revoluţionar, Citind Lolita în Teheran este un roman izvorât dintr-o mare pasiune, o remarcabilă explorare a rezistenţei în faţa tiraniei şi o celebrare a puterii literaturii de a elibera.

Nu cred că această carte încearcă să demonstreze inferioritatea islamului. Așa cum o dictatură folosește ideologia sau religia ca pretext, acum politica anti-musulmană încearcă să folosească opera doamnei Nafisi ca armă. În realitate, dictatura musulmană a lui Khomeini e la fel de oribilă ca și dictaturile comuniste (atee). Religia e o falsă problemă în ecuație. Coranul nu interzice culorile, nici nu conține tratate despre sexul între oameni și păsări. Eu nu vreau să văd în această carte altceva decât încearcă să spună.

Citiți-o pe Azar Nafisi, înțelegeți ce se întâmplă în lume mai departe de colțul în care ne ducem existența zilnică, empatizați și nu uitați că viața asta e complicată, dar suntem datori s-o reparăm!

Toată viața mea a fost un lung șir de plecări.

Critici literare:

  • Romanul lui Azar Nafisi depăşeşte încadrarea într-o categorie anume. Nu e volum de amintiri, nici critică literară, nici istorie socială, deşi le ilustrează foarte bine pe toate trei… Nafisi a scris o operă originală despre legăturile dintre viaţă şi literatură. Publishers Weekly
  •  O evocare a vieţii sub un regim represiv şi o celebrare a vitalităţii literaturii la fel de profunde şi de pline de semnificaţii precum romanele despre care discută Azar Nafisi cu studentele ei. The Atlantic Monthly
  •  Citind Lolita în Teheran este mai mult decît o carte de memorialistică, este un instrument care ne ajută să privim literatura dintr-o perspectivă nouă, plină de sensuri neaşteptate. Library Journal
  •  O imagine a dorinţei insaţiabile de libertate a gîndirii. USA Today

Anii mei chiar nu contează!

Astăzi scriu despre vârsta mea, și nu mi-o zic, unii critici ar zice că nu e recomandabi-l, deci, mă abțin……și ce mai contează vârsta atunci când oamenii te privesc de sus….corect- nu?

Uite așa situații cam des se întâlnesc în rândul unelor persoane, și nu neg că și eu m-am confruntat cu așa steriotipizare a vârstei, doamne, și e neplăcut, pe cuvânt, parcă aș avea 15, deși m-ar bucura o vizită în trecutu-mii zvăpăiat și fără griji majore…

….și mai întâi ascultă-mă, apoi critică-mi vârsta………chipul meu îmi trădează naturalețea păstrată din natura firească……aude-mă apoi dă-te cu părerea…

Vârsta mea? Nu are și nu va avea nicio relevanță!…..o trăiesc și atât…..o simt și mă bucur de tinerețe și înaintare……îmi descopăr viața prin prisma timpului o dată cu trecerea anilor….

Și cu siguranță nu sunt prea tânără pentru a-mi face plinul de copil zburdalnic, cu toate că-mi ”fac de cap” cu copiii mei, și o dată cu ei îmi redescopăr laturile mele copilărești și fericite,  și nu am vârsta de a-mi ignora sarcinile mele pentru viață….de a înțelege diferențe, urcușurile, eșecuri și moralele vieții…..și atunci oamenii de ce te/mă privesc pieziș atunci când te/mă analizează- ca….prea tânără……doar analizându-ți postura….poate ar fi trebuit să fiu extrem de înaltă, o grasă, o persoană care își toarnă machiaj pe față, sau m-aș îmbrăca țipător- poate asta ar însemna maturitatea în ochii lor……ei bine- eu nu cedez așa ușor……….și susțin…….

Nu sunt prea tânără ca să înțeleg că oamenii au alura de ”înrăiți”, de ”egoiști”, de ”meschini”, și probabil nu voi fi prea bătrână ca să înțeleg că cine vrea să fie bun-va fi indiferent de situație!!!

Nu sunt prea tânără pentru a conștientiza ce e iubirea, cea adevărată, cea din care poți dărui și primi tot de ce ai nevoie, și nu voi fi prea bătrână să vreau mai mult din acest sentiment cel port tatuat în suflet. Și vârsta chiar nu contează……..e importantă vârsta inimii noastre….

Și nu voi fi niciodată prea tânără pentru a avea prieteni bătrâni și niciodată prea batrână, pentru a avea prieteni tineri. Voi trăi mereu clipa, ca și cum aș muri mâine. Voi avea mereu vârsta potrivită pentru a trăi copilărește, pentru a face greșeli, pentru a învăța ceva nou, pentru a visa, pentru a-mi dori, pentru a mă distra, pentru a-mi schimba direcția de mers, pentru a lua decizii spontane și pentru a mă răzgândi…..și…pentru a zâmbi!

Și consider că chiar anii mei nu contează, contează cine sunt EU!

Sursa foto: pinterest.com