Într-o dimineață, numai bine ce Buddha se așeză cu discipolii săi, că iată 7 oameni se apropiară de ei.

– Există Dumnezeu? întrebă primul dintre ei.

– Există Dumnezeu? se miră Buddha.

– Există Dumnezeu? întrebă și cel de-al doilea.

– Da, există Dumnezeu, se bucură Buddha.

– Există Dumnezeu? Întrebă cel de-al treilea.

– Nu, nu există Dumnezeu, răspunse trist Buddha.

– Există Dumnezeu? Întrebă al patrulea.

– Poate există, poate nu există răspunse Buddha.

– Există Dumnezeu? Întrebă și al cincelea.

– Uneori există, uneori nu, răspunse Buddha.

– Există Dumnezeu? Întrebă al șaselea.

– Nu știu dacă Dumnezeu există cu adevărat, spuse Buddha contemplativ.

– Există Dumnezeu? Întrebă al șaptelea, dar înainte de a primi răspuns, se ridică și plecă.

– ….

– Maestre, dar este absurd, spuse unul dintre discipoli. Cum poți da 7 răspunsuri la o singură întrebare.

– Pentru că sunt 7 căi diferite, răspunse Buddha. Și fiecare dintre oameni se aproprie de Dumnezeu pe calea lui: unii luându-L ca ipoteză, alții afirmându-L, alții negându-L, alții afirmându-L și negându-L în același timp, alții nici afirmându-L nici negându-L și alții relevându-L.