Maria Montessori despre Copii!

Maria Montessori s-a născut pe 31 august 1870 în oraşul Chiaravalle din Italia- dec. 1952. După absolvire, părinţii au încurajat-o să încerce o carieră de profesoară, una dintre puţinele domenii deschise femeilor la vremea respectivă, dar Maria Montessori era hotărâtă să intre la facultatea de medicină şi să devină doctor.

În activitatea sa ca medic la diverse spitale din Roma, Maria Montessori a avut contact atât cu copii săraci, cât și cu pacienții bolnavi mintal, veniți la azil pentru tratament. Ea și-a dat seama că în mediul nefinisat în care copii erau tratați sau locuiau, aceștia aveau nevoie atât de stimuli și de activități tactile, cât și de un mediu adecvat. Bazându-se și pe studiile a doi francezi, care dezvoltaseră o tehnică de educație cu ajutorul simțurilor, Maria Montessori și-a dezvoltat o întreagă teorie de reformă socială prin educație, teorie pe care urma să o dezvolte de-a lungul întregii sale vieți.

Maria Montessori a studiat de-a lungul activității sale copii de rase și culturi diferite, din întreaga lume, dându-și seama de universalitatea legilor dezvoltării umane și de faptul că, atunci când copiilor li se oferă un mediu propice, ei se dezvoltă armonios, independenți și dornici să exploreze cât mai mult posibil lumea din jurul lor: „Trebuie să-l ajutăm pe copil să acționeze de unul singur, să dorească de unul singur, să gândească de unul singur; aceasta este arta celor care aspiră să servească spiritul”. (Educația pentru o Nouă Lume).

Am adunat mai jos o serie de cuvinte convingătoare legate de importanța copiilor în viața noastră:

 • Copilul ne oferă adevărata sinteză a vieţii, care rezidă în spiritul umanităţii. Dar acel spirit care învăluie copilăria noastră este apoi întunecat de umbrele temniţei care începe deasupra copilului în creştere; iar omul îl vede murind departe şi pierind în lumina zilei obişnuite. Într-adevăr, viaţa noastră socială înseamnă destul de des întunecarea şi moartea vieţii naturale care există în noi. În Descoperirea copilului (1977)
 • Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze. În Descoperirea copilului

 • Mai mult sau mai puţin, toate păcatele de moarte ne îndepărtează de copil, pentru că el, în comparaţie cu noi, nu este numai o fiinţă pură, ci are în el calităţi ascunse, misterioase, pe care noi adulţii, în general, nu la putem vedea, dar trebuie să credem în existenţa lor. În Copilul, fiinţă divină, dar neînţeleasă (1991)
 • Copilul este constructorul spiritual al omenirii, iar obstacolele în calea dezvoltării sale libere sunt pietrele din zidul în care a fost închis sufletul omului.
 • Trebuie să ajutăm copilul să acţioneze singur, să voiască singur, să gândească singur; aceasta este arta celor ce aspiră să slujească spiritul
 • Dacă un copil are în sine cheia propriei sale taine, dacă are un plan sufletesc şi directive de dezvoltare, acestea trebuie să fie în el potenţiale şi extrem de gingaşe în sforţările lor de împlinire. Intervenţia grosolană a individului adult, volitiv şi ameţit de puterea lui închipuită, poate nimici aceste planuri sau poate devia înfăptuirile ascunse; adultul poate şterge planul dumnezeiesc, încă de la început şi, în felul acesta, din generaţie în generaţie, omul se îndepărtează tot mai mult de ceea ce ar trebui să fie. În Taina copilăriei

 • Înlăuntrul copilului se află soarta viitorului.

 • Ajută copilul să evolueze cu grijă, pace şi iubire.

 • Nu există copii capricioși, ci doar adulți care nu sunt capabili să observe nevoile lor pentru a le satisface.

 • Prima idee pe care un copil trebuie să o dobândească este diferenţa dintre bine şi rău.

 • Concentrează-te mai degrabă pe ceea ce vrei să educi bun în copil, nu pe răul pe care vrei să-l eviți.
 • Dacă un copil trăieşte într-o atmosferă prietenoasă şi se simte important, învaţă să găsească dragostea în această lume.

Notă: Să fim atenți cum influențăm asupra copiilor noștri, ce îi învățăm și de ce-i lipsim.

citat.jpg

Am și eu școlar. Nevoia de a învăța!

Pentru orice om această zi reprezintă un eveniment important în viața sa, de care își va aduce aminte peste ani. Se spune că profesorii sunt cei de al doilea părinți, așa că școala joacă un rol imens în educarea și pregătirea unui om pentru viață.

A început şcoala, unul dintre momentele de care îmi aduc aminte cu mare drag.

Azi am pășit pragul școlii, însă nu pentru mine, ci pentru copilul meu!

Am și eu școlar………….emoții………….neliniști……………gânduri. Știu că se va descurca!

O notă informativă legată de nevoia de a învăța – este acea necesitate de a acumula cunoștințe, atitudini și deprinderi pentru a modifica sau a adopta un comportament cu scop evolutiv.

Procesul învățării este deosebit de complex și cuprinde organizarea întregului  comportament a individului, pentru a deveni capabil să-și dirijeze întreaga sa activitate în mod creator, în funcție de condițiile în care se află, pe baza cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor însușite anterior.

Platon definea educația ca fiind „arta de a forma bunele deprinderi sau de a dezvolta aptitudinile native pentru virtute ale acelora care dispun de ele.”

Aristotel, în lucrarea sa „Politica”, considera că „educația trebuie să fie un obiect al supravegherii publice, iar nu particulare”.

    Johann Amos Comenius, în lucrarea sa „Didactica magna”, considera că la naștere, natura înzestrează copilul numai cu „semințele științei, ale moralității și religiozității”, ele devin un bun al fiecărui om numai prin educație. Rezultă că în concepția sa, educația este o activitate de stimulare a acestor „semințe”, și implicit, de conducere a procesului de umanizare, omul ”nu poate deveni om decât dacă este educat”.

Deci trecând prin viață învățăm , învățăm și încă o dată învățăm!

Şcoala

Şcoala este rădăcină,
Vieţii necesar avânt,
Duce rodul spre lumină
Sau îl lasă… în pământ.

Constantin Mîndruţă  (2005)

smile-incepe-scoala1-300x224.jpg

Citate stimulative atât pentru noii începătoi cât și pentru părinții acestora întru dezvoltarea lor intelectuală și abilitatea de a învăța:

 • O parte a virtuții constă în învățătură, alta în exercițiu; trebuie de o parte să înveți, pe de alta să întăreşti prin practică ce ai învățat. Seneca
 •  Şcoala trebuie să te înveţe a fi propriul tău dascăl, cel mai bun şi cel mai aspru.  Nicolae Iorga
 • Educaţia este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ce ai învăţat în şcoală.  Albert Einstein
 • Adevărat ca mai cinstit lucru nu este în lume și mai scump și mai curat, decât omul procopsit la învățătură.  Mihail Sadoveanu
 •  Caracterul însă al unei şcoli bune e ca elevul să înveţe în ea mai mult decât i se predă, mai mult decât ştie însuşi profesorul.  Mihai Eminescu
 • Şcoala nu poate avea decât două scopuri. Primul e să dăm copilului cunoştinţele generale de care, bineînţeles, va avea nevoie să se servească: aceasta este instrucţia. Cealaltă e să pregătim copilul de azi pentru omul de mâine, şi aceasta este educaţia.  Gaston Berger
 • Iubirea aleargă spre iubire aşa cum aleargă şcolarul cât mai departe de cărţile sale; şi aşa cum tot el se îndreaptă spre şcoală încruntat, se desparte şi iubirea de iubire.  William Shakespeare
 • Cel care deschide uşa unei şcoli, închide o închisoare.  Victor Hugo
 • Un profesor îşi pune amprenta asupra eternităţii ; el nu poate şti niciodată până unde ajunge influenţa lui.  Henry Brooks Adams
 •  Profesorul este cineva care vorbeşte în visul unui copil.  W.H. Auden
 • Copiii trebuie să fie educaţi, dar este necesar de asemenea ca ei să fie lăsaţi să se educe singuri.  Abbé Dimnet
 • Rădăcina învățăturii e amară, dar rodul ei e dulce.   Proverb
 • Omul fără învățătură e ca pământul fără ploaie.  Proverb
 • Omului cu învățătură îi curge mierea din gură.  Proverb
 • La şcoală, elevii ar trebui să înveţe cum să se orienteze corect şi să acţioneze eficient pe câmpul de luptă al vieţii!  Elena Stan
 • Şcoala să nu fie nimic altceva, decât ateliere pline de activitate. Numai astfel vor putea să probeze toţi, în propria lor practică, adevărul că: învăţând pe alţii ne învăţăm pe noi înşine.  John Amos Comenius
 • Şcoala nu este un institut de învăţătură, ci un templu ai cărui preoţi sunt profesorii. Regele Carol II
 • Îţi trimiţi copilul la şcoală, dar colegii lui vor fi cei care îl vor educa.   Ralph Waldo Emerson
 • Şcoala cea mai bună este aceea în care vezi alături de tine sufletele care-ţi sunt ca fraţii şi surorile.   Nicolaie Iorga
 • Ai toată viața în față un școlar pe care să nu îl pierzi din ochi: tu însuți.  Nicolae Iorga
 • În școală, ești învățat o lecție și apoi primești un test. În viață, primești un test care te învață o lecție.  Tom Bodett
 • Educaţia ar fi mult mai eficientă dacă scopul acesteia ar fi ca la ieşirea din şcoală, fiecare copil să conştientizeze cât de multe lucruri nu ştie şi să fie cuprins de o dorinţă permanentă să le afle.   William Haley
 • Şcoala este libertatea de a merge ajutat şi îndrumat.  Claudiu Ovidiu Tofeni în Alfabet din Viaţă (3 ianuarie 2010)
 • Menirea firească a școlii nu e să dea învățătură, ci să deștepte cultivând destoinicirile intelectuale în inima copilului, trebuința de a învăța toată viața.  Ioan Slavici
 •  Şcoala cea bună e aceea în care şi şcolarul învaţă pe profesor.  Nicolae Iorga

Notă: Pornește în noul an școlar cu aceste citate inspiraționale despre școală, zâmbește și învață cât mai multe de la cât mai mulți oameni.  Mult succes și multe note mari tuturor elevilor în noul an școlar!

Bune ati venit la scoala.jpg